skip to Main Content
[vc_row][vc_column][vcex_spacing size=”10PX”][vc_custom_heading text=”ཨི་ཨར་པི།” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%235fbb49″ use_theme_fonts=”yes”][vcex_divider][vc_column_text]

ཚོང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་འཆར་གཞང་(ཨི་ར་པི་)།

ཚོང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་འཆར་གཞི་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ ལས་སྡེ་ཚུའི་ ཡིག་ཚང་ལས་སྣ་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ དངུལ་རྩིས་དང་ མི་སྟོབས་ དེ་ལས་ རྒྱུ་ཆས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་  གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད།ཚོང་ལས་ཐོན་སྐྱོད་འཆར་གཞི་རིམ་ལུགས་ (ཨི་ཨར་པི་) ཟེར་མི་འདི་ ལག་ལེན་ཆ་མཉམ་ར་ ཕྱོགས་གཅིག་ལུ་ གཅིག་ཁར་སྤྱོད་ཚུགས་པའི་ མཉན་ཆས་ཅིག་ཨིན། འདི་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འཆར་གཞི། གོང་འཕེལ། བཟོ་སྐྲུན། ཚོང་བཙོང་དང་ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ག་ར་ གནས་སྡུད་(གནས་སྡུད་ཌེ་ཊ་) རྐྱང་པའི་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཚོང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ འཆར་གཞི་མཉན་ཆས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་གཙོ་ཅན་ཚུ།

  • དངུལ་རྩིས།
  • མི་སྟོབས།
  • རྒྱུ་ཆས་འཛིན་སྐྱོང་།
  • ལས་འགུལ།
  • རྩིས་ཁྲ།

 [/vc_column_text][vc_single_image image=”2454″ css_animation=”bounceInLeft”][/vc_column][/vc_row]

Back To Top